TAULES SALARIALS EDUCADORA ESCOLA BRESSOL

Noves taules salarials de les Educadores d'Escola Bressol municipal de l'Ajuntament de Barcelona

TAULES SALARIALS TEE I TEI

Noves taules salarials del TEE i TEI municipal de
l'Ajuntament de Barcelona


TAULES SALARIALS PAS

Noves taules salarials del PAS municipal de l'Ajuntament de Barcelona


TAULES SALARIALS DOCENTS JULIOL 2019

CCOO us informa de les noves taules salarials vigents des de juliol de 2019.Borsa docents municipals: actualització d'antiguitat.

CCOO us informa de l'actualització de l'antiguitat en les borses d'interinatge.


Resultat del procés de la borsa d'Educadors/es Bressol de l'Ajuntament de Barcelona


Des de CCOO us volem informar de la publicació del resultat final de l'ampliació de la borsa d'educadors/es Bressol de l'Ajuntament de BarcelonaQuadernet i respostes Oposcions de Subaltern Ajuntament de Barcelona

Des de CCOO us volem informar que ha sortit publicat el quadernet i el full de respostes de la primera prova de Subaltern.

Docents: Increment d'un 0'25% a la nòmina de juliol, previst al Decret llei 3/2019.

CCOO us informa que la nòmina del mes de juliol del personal docent inclourà el 0'25% d'increment previst a l'article 1 del Decret Llei 3/2019, de 22 de gener. 
CEE La Ginesta: CCOO tornem a denunciar el CEB a inspecció de treball

Gràcies a  CCOO comencen les obres a l'Escola Municipal  La Ginesta.

Al.legacions notes de la 3ª prova oposicions mestre/a Ajuntament Barcelona

CCOO us informa del procediment per presentar
al.legacions a les notes de la 3a prova de les oposicions de mestres de l'Ajuntament de Barcelona

Publicació de les notes de la 3a prova de les oposicions de MESTRE/A DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

CCOO us informa de la publicació de les notes de la tercera prova de les oposicions de Mestre/a a l'Ajuntament de Barcelona.

Comissions de servei als CRP 2019-2020

CCOO us informa de la resolució de la convocatòria per cobrir vacants als CRP en comissió de serveis.

 

Quadernet i solucionari primera i segona prova Auxiliar Administratiu 2019

Des de CCOO us volem informar de la publicació del quadernet i solucionari de la primera i segona prova de la Oposció d'Auxiliar Administratiu de 2019


Previsió de la publicació de les notes de la 3a prova de les oposicions de MESTRE/A DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

CCOO us informa de les possibles dates de la publicació de les notes de la tercera prova (exercici pràctic i prova de temari)

DATA, HORA I LLOC OPOSICIONS PERSONAL SUBALTERN

Des de CCOO us volem informar de la data, hora i lloc de la prova de coneixement de la oposcició del personal subaltern de l'Ajuntament de Barcelona.


LLISTA DEFINITIVA AUX. ADMINISTRATIU AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de CCOO us volem informar que ha sortit publicat la llista
definitiva de la oferta publica de Auxiliar Administratiu de l’Ajuntament de
 Barcelona 

LLISTA DEFINITIVA SUBALTERN AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de CCOO us volem informar que ha sortit publicat la llista definitiva de la oferta publica de Subaltern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

Reunió 26 de juny, circular concilació familiar Personal Escola Bressol


Des de CCOO us volem informar que avui, 26 de juny de 2019, ens han convocat a una reunió.

ORGANITZACIÓ I CRITERIS D’AVALUACIÓ I CORRECCIÓ DE LA TERCERA PROVA OPOSCIONS DE MESTRES

Des de CCOO us informem de la publicació dels criteris d'avaluació , organització i correcció de la tercera prova de les oposicions de Mestres de l'Ajuntament de Barcelona


REDUCCIÓ DE JORNADA PER CONCILIACIÓ DEL PERSONAL EDUCADOR

Des de CCOO us volem informar de la nova circular per la Conciliació Familiar del personal de les Escoles Bressol de l'IMEB.

Calendari Escola IMEB 2019-20

Des de CCOO us volem informar del calendari escolar publicat a la Gaseta Municipal pel curs 2019-20.


REDUCCIÓ DE JORNADA PER CONCILIACIÓ DEL PROFESSORAT DE MÚSICA

Des de CCOO us volem informar de la publicació
de la Circular de reducció de jornada per conciliació familiar del Professorat de Música de l'IMEB.

HORA I LLOC TERCERA PROVA MESTRE AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de CCOO us volem informar que avui, 17 de juny de 2019, ha sortit publicat l'hora i el lloc per les 121 places de Mestres


Formació PAS municipal a centres docents Estiu 2019

Des de CCOO us volem informar que avui, 13 de juny de 2019 ha sortit la formació del CEB pel personal PAS


PUBLICACIÓ NOTA I EXAMEN CATALÀ EDUCADORES BRESSOL

7 de juny de 2019, s'ha publicat la llista de persones admeses a la borsa d'educadores i educadors d'escoles bressol 

Data primera prova Oposicions de Subalterns Ajuntament de Barcelona

Des de CCOO us volem informar la data de la primera prova de la Oposicions del Personal Subaltern a l'Ajuntament de Barcelona


SUBSTITUTS: COBRAMENT DEL MES DE JULIOL.

CCOO us informa del procediment per tenir nomenament el mes de juliol.

FONS D'ACCIÓ SOCIAL 2018 (FAS)

Des de CCOO volem informar que ja podeu realitzar la sol·licitud del Fons d'Acció Social del 2018.


Qüestionari i resposta borsa personal Educador Escola Bressol 2019

Des de CCOO us volem informar que avui, 3 de
juny, ha sortit publicat les respostes i qüestionari de l'ampliació de borsa de personal d'Educador d'Escola Bressol 2019


Comissió de serveis als CRP

CCOO us informa de la convocatòria per cobrir vacants als CRP en comissió de serveis.

 

Llista provisional Oposicions Subaltern i Aux. Administratiu Ajuntament de Barcelona

Des de CCOO us volem informar que el 27 de
maig s'ha publicat el llistat provisional de les Oposicions de Subalterns i Aux.Administratius a l'Ajuntement de Barcelona.

Horari estiu PAS 2019

Nota informativa horari d'estiu Personal d'Administració i Serveis del 2019


Concurs de trasllats personal Educador Bressol

Des de CCOO us volem informar que en el nou
annex de l'IMEB es modifica el consurs de trasllats de l'escoles Bressol


Llista provisional Oposicions Mestres Ajuntament de Barcelona

Des de CCOO us volem informar que el 16 de
maig s'ha publicat el llistat provisional de les Oposicions de Mestres a l'Ajuntement de Barcelona.


Previsió Convocatòria examen Auxilar Admistratiu i subaltern

Des de CCOO us volem informar de la previsió de l'examen d'Auxiliar Adminstrativa i Subalterna.


Concurs de trasllats 2019 centres municipals.

S'ha publicat el concurs de trasllats d'infantil i primària, educació especial, secundària i educació de persones adultes.

 

Data examen ampliació Borsa per Escola Bressol

Des de CCOO us volem informar que el 25 d'abril l'ajuntament de Barcelona ha publicat la data de la prova escrita per Educadora i Educador d'Escola Bressol.


CCOO denuncia al CEB a Inspecció de treball

Inspecció de treball dona la raó a CCOO 

Dies addicionals, lliure disposició,.... del PAS

CCOO us volem informar de les avantatges del nou Conveni i Annex CEB

Docents: dies addicionals de vacances i premi d'antiguitat.

CCOO us informa dels dies addicionals de vacances per a docents i del premi d'antiguitat. 

Concurs de mèrits - Gestor/a de Projectes

CCOO us informa de la convocatòria i bases per a la provisió per concurs de mèrits d’un GESTOR/A de PROJECTES 2 adscrit a l’Àrea d’Orientació i Educació Inclusiva de la Direcció d’Acció Educativa.

ELECCIONS 11 D'ABRIL DE 2019 DOCENTS: VOTA CCOO

L'11 d'abril de 2019 hi ha eleccions sindicals.

CCOO us informa del que hem aconseguit per al PERSONAL DOCENT en els últims quatre anys, i el que volem ACONSEGUIR en els pròxims quatre. 

 

DOCENTS: MILLORES QUE ESTEM TREBALLANT DES DE CCOO

L'11 d'abril de 2019 hi ha eleccions sindicals a l'Ajuntament de Barcelona.

Si ens votes, CCOO seguirem treballant per aconseguir aquestes millores per als docents.

EESS TAULES VOTACIÓ IMEB 2019

CCOO us volem informar de les taules de votació segons el centre educatiu de l'IMEB 

EESS TAULES VOTACIÓ CEB 2019

CCOO us  informa de les taules de votació segons el centre educatiu del CEB

Modificació Prestació per risc durant l'embaràs

CCOO us volem informar de la modificació de la prestació per risc d'embaràs enviada per salut laboral de l'IMEB.

Eleccions sindicals DOCENTS 2019

El programa de CCOO per a docents i la candidatura d'Educació 

Normativa per anar a votar l'11 d'abril de 2019

CCOO us informa de la normativa per votar als representants sindicals per als propers 4 anys.


EESS EDUCACDORES BRESSOL 2019

CCOO us volem presentar el programa de educadores de bressol i la candidatura d'Educació 

EESS PAE 2019

CCOO us volem presentar el programa de PAE i la candidatura d'Educació