Llista definitiva borsa auxiliar administratiu

Llista definitiva de la borsa d'auxiliar administratiu de l'Ajuntament de Barcelona.


Certificat de delictes sexual

CCOO US INFORMA SOBRE DEL PROCEDIMENT ACORDAT PER L'IMEB PER DEMANAR EL CERTIFICAT D'ANTECEDENTS DE DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT I INDEMNITAT SEXUAL 

Mesa de seguiment de conveni

CCOO EN LA MESA DE SEGUIMENT DE CONVENI mostra el seu desacord amb el nou model de gestió del CEB

 

 


Avaluació de Riscos Psicosocials

REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE RISCOS PSICOSOCIALS


Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals

CCOO VOL INFORMAR-VOS DEL PROCEDIMENT QUE EL CEB EN RELACIÓ ALS CENTRES MUNICIPALS, VOL APLICAR EN VIRTUT DE l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, modificada per la  Llei 26/2015, de 28 de juliol.

 

 


Divendres o dilluns el CEB té previst enviar a tots els centres municipals el procediment per a que
tot el personal del centre presenti una declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, i també per delictes de tràfic d'éssers humans, amb l'autorització expressa a l'Administració per comprovar la veracitat de la declaració.

Enviaran el document a omplir que recolliran els directors.Llista provisional d'admeses i excloses borsa auxiliar adminitratiu

Reclamacions del 4 al 15 de març 

Convocatòria borsa d'educador/a d'Escola Bressol

Ampliació de la borsa d'Educadores i Educadors d'Escola Bressol (IMEB)