Llistes d'interinitat actualitzades a juny de 2018

CCOO us informa de l'actualització de les llistes d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat en centres docents públics de titularitat municipal