BESTRETA DE LA PAGA EXTRA I MES DE JULIOL


CCOO DE L'AJUNTAMENT US INFORMA SOBRE LA BESTRETA DE LA PAGA EXTRA I L'ASSISTÈNCIA AL CENTRE EL MES DE JULIOL

El nostre 1%

CCOO vol el nostre 1% per a tots els treballadors/es
PÈRDUA SALARIAL

Retribucions gener 2013
La pèrdua de poder adquisitiu dels darrers 3 anys es situa entre el 25 i 30%          Maig de 2010: el Govern de José Luís Rodríguez Zapatero va engegar una sèrie de mesures per reduir el dèficit que incloïen, entre altres coses, la congelació de les pensions i la rebaixa d'un 5% de mitjana de les retribucions del personal del sector públic. Aquesta rebaixa es va consolidar l'any 2011, quan el Govern socialista va congelar els sous dels funcionaris. Per al professorat ha representat una baixada d’un mínim del 5,1% per als cossos del grup A2 (Mestres i PTFP) i al voltant del 7% per als cossos de secundària. La retallada de la paga extra sencera de Nadal 2012 del govern del PP representa una rebaixa del 7% addicional
          L’IPC de l’any 2010 va ser del 3%, el de 2011 el 2,5%, i el 2,9% al  2012 (3,6% a Catalunya).
          En tot aquest període la pèrdua de poder adquisitiu és del 25 al 30%.
          Comencem l’any amb pressupostos prorrogats i amb anuncis per part del Govern que es continuaran retallant les nostres retribucions.
          A les nòmines de gener, febrer.. cobrarem el mateix que cobrem des de juny de 2010.
          Cal afegir també una pèrdua en el salari indirecte o diferit. L’Ajuntament no fa cap  aportació al nostre pla de pensions des de l’any2011(això representa un mínim d'un 1,5% de la massa salarial).RETRIBUCIONS BRUTES  2007 AL 2012
MESTRES
0 triennis
1 estadi
3 estadis
5 estadis
Variació retribució
IPC
IPC cat
2007
26.951,54
29.208,23
34.069,98
38.651,49
3,7
4,2
4,3
2008
27.973,04
30.363,92
35.490,69
40.878,68
4,4
1,4
1,6
2009
28.826,83
31.319,83
36.670,99
42.287,52
3,2
0,8
1,2
2010
28.062,72
30.500,34
35.735,38
41.231,96
-2,6
3,0
3,0
2011
27.354,66
29.732,12
34.838,86
40.201,38
-2,5
2,4
2,5
Paga extra Nadal 12
-1.731,39
-1.885,06
-2.217,53
-2.568,272012
25.623,27
27.847,06
32.621,33
37.633,11
-6,4
2,9
3,6

PROF SECUNDÀRIA
0 triennis
1 estadi
3 estadis
5 estadis
Variació retribució
IPC
IPC cat
2007
31.016,65
33.512,46
38.852,46
43.912,20
3,6
4,2
4,3
2008
32.130,39
34.765,16
40.379,69
46.255,43
4,1
1,4
1,6
2009
33.073,99
35.815,92
41.664,91
47.779,28
3,1
0,8
1,2
2010
31.879,23
34.534,13
40.203,73
46.134,87
-3,5
3
3,0
2011
30.837,38
33.407,8
38.900,46
44.648,90
-3,2
2,4
2,5
Paga extra Nadal 12
-1.838,65
-1.994,24
-2.330,55
-2.685,132012
28.998,73
31.413,56
36.569,91
41.963,77
-6,0
2,9
3,6


Evolució de les nostres retribucions durant els darrers anys

·   Any 2006*: Pujada del 4,3%

·   Any 2007*: Pujada del 3,6%

Any 2010: A partir de juny, retallada salarial.

Any 2011: respecte a 2009: baixada de més del 5,1% (mínim 1.472 €) cossos de grup A2, i al voltant del 7% (mínim 2.236 €) a cossos de secundària.

Any 2012: Eliminació total de la paga extra de Nadal (representa una rebaixa salarial del 7% anual) Per assolir el primer estadi  calen 9 anys. Reducció 15% per contractes de jornades reduïdes.

Any 2013: Comencem l’any amb la incertesa de què cobrarem ja que fins a finals de març no s’aprovaran els pressupostos de la Generalitat. Ens amenacen amb  reduccions salarials iguals o superiors a les del 2012.

·   Any 2008*: Pujada del 4,5%


·   Any 2009*: Pujada del 3%

*Aquests increments recullen l’assoliment del 100% de la paga extra, retallada a partir del desembre de 2010.

Taules salarials Ensenyament Públic Gener 2013    

Sou base
Trienni
Complement destinació
Complement específic
Total mensual
(0 triennis)
Mestres
958,98
34,77
473,35
558,66
1.990,99
PTFP- Mestres ESO
958,98
34,77
582,92
571,37
2.113,27
Professorat Secundària
1.109,05
42,65
582,92
571,37
2.263,34
Catedràtics/ques
1.109,05
42,65
698,20
622,94
2.430,19

COMPLEMENT ESPECÍFIC PER ESTADIS (a partir de juny 2010)

1r estadi
2n estadi
3r estadi
4t estadi
5è estadi
Mes
102,97
108,29
122,78
132,96
116,38
Acumulat mes
102,97
211,26
334,04
467,00
583,38
Acumulat any
1.441,58
2.957,64
4.676,56
6.538
8.167,32
Què ens descompten a la nòmina?
DESCOMPTES
MUFACE
Drets Passius
Total Anual
GRUP A1
48,36
110,45
2.223,34
GRUP A2
38,20
86,92
1.749,72
Interins i substituts
Seg. Social: 6,35% del total
Funcionaris a partir 2011
Muface +  S.Social: 4,75%Quin és l’import de les pensions?
Havers reguladors
GRUP A1
40.058,07€/any 2.861,29 €/mes
GRUP A2
31.526,85€/any  2.251,982 €/mes
Cuadro de texto: Límit màxim de pensions: 35.673,68 € 
14 pagues de 2.548,12 €/mes  
(1%  d’increment respecte a l’any 2.012)