Actualització de les llistes d'interinatge municipal

CCOO informa de l'actualització de les llistes d'interinatge
Funcionament de les borses de Bressol

Estat de la borsa de treball d'educadores i educadors: 

Interins amb dies treballats: ampliació d'especialitats

CCOO us informa que avui s'ha publicat la convocatòria per a l'ampliació d'especialitats, fins 28 de juny.


Borses de docents a l'Ajuntament

CCOO us informa de la publicació de les bases de les borses de docents que s'han obert.


CURSOS PAS DEL CONSORCI D'EDUCACIÓ

Des de CCOO us volem informar dels cursos que ofereix el Consorci d'Edcuació de Barcelona 


Modificació concurs de trasllat d'Escoles Bressol

Des de CCOO volem informar de l'esmena del concurs de trasllat de Bressol.


Reducció de 2 hores complementàries a partir dels 55 anys

CCOO us recorda que s'ha de demanar abans del 30 de juny de cada curs.

 

 

Curs de direcció

CCOO us informa de la reunió informativa sobre l'obligatorietat de la formació per ser director/a d'un centre.

Substituts: cobrament del mes de juliol

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, del Departament d’Ensenyament, ha signat una resolució en la que es modifica l’apartat 2 de la Resolució de 7 de juliol de 2017, pel que fa al requisit de presentar la documentació acreditativa de la inscripció a l’activitat formativa.


Des de CCOO us volem informar del Concurs de trasllat per proveïr llocs de treball vacants de les Escoles Bressol Municipals i Espais Familiars pel curs 2018-2019.

Permís de lactància

Des de CCOO us volem informar del permís per lactància.