Les Escoles municipals altre cop al plenari de l' Ajuntament
CCOO d'Educació de l' Ajuntament en defensa dels nostres drets i condicions laborals. Reclamem al govern que compleixi els acords de plenari.

 Acords de comissió plenari. Veure pàgina 7

Comunicat mesa sindical+ 

Mobilitzacions+ 

Mireu les imatges

El personal d'educació Municipal diem prou.


CCOO d 'educació de l'Ajuntament de Barcelona diem prou a les imposicions que infravaloren els professionals i el servei educatiu que oferim.Interins-Substituts. No volen pagar el mes de julioll!!!!

El personal docent de l' Ajuntament de Barcelona tampoc cobrarà el nomenament del mes de juliol.

Darreres informacions del Consorci d' educació de Barcelona confirmen que el personal municipal tampoc cobrarà el nomenament del mes de juliol del personal interí i substitut que compleix els requisits ( ja retallats) establerts pel mateix departament d' Educació i signat el 2005 per CCOO.

El personal del departament d' Educació presentarà els dies 25-26 i 27 un recurs previ per a reclamar l'incompliment del contracte relatiu als substituts. Veure info+
Adjuntem model de reclamació de la Generalitat. Model Generalitat+  Aquest model no és valid per nosaltres

Al personal municipal us enviarem el dia 25 de juny un model de reclamació adaptat a la nostra administració. Si voleu rebre el model de reclamació envieu-nos el vostre correu a ccooimeb@ccoo.cat A partir del dimarts cal presentar-lo.

El dia 26 de juny a partir de les 12 hores serem a l'entrada del Consorci d' Educació per ajudar-vos i informar sobre aquest recurs.
El personal interí-substitut amb aquesta mesura unilateral i no ajustada a les condicions pactades pot veure disminuït el seu salari en 2.000 aprox.  més.

S'ho volen carregar tot!!!!

Darreres infos. Retallada 5% funcionaris municipals docents

CCOO us adjunta comunicat de la mesa sindical de l' Ajuntament de Barcelona. Convocatòria de coordinadora d'escoles el proper dia 27 de juny a les 9,30 hores.

La Comissió de Plenari aprova dues propostes en defensa de les escoles i els professionals municipals.


Aquest mati la Comissió de Plenari ha aprovat dues proposicions en defensa de les nostres escoles i les nostres condicions laborals. Felicitar els grups municipals i al personal de les escoles que hem participat aquest matí en la Comissió. Avui s'ha parlat de nosaltres i la nostra tasca .
Les proposicions presentades per ICV-Euia i UpB han rebut el suport de PSC, PP i l'abstenció del grup de CiU en un cas i l'abstenció de CiU i PP en l'altre proposició.

descomptes vaga 29 de març 1Ajuntament de Barcelona

Gerencia de Recursos Humans i Organització
Direcció de Serveis de Gestió i Relacions LaboralsAcord destinació del descompte de nomina deis empleats que van exercir el dret a vaga el passat 29 de marc; de 2012.

Reunits amb data 25 de juny de 2012 a la Gerencia de Recursos Humans i Organització, per la part social els sindicats convocants de la vaga general celebrada el passat 29 de marc; de 2012, CCOO, representat per Araceli Orellana Aranda i Lluisa Aparicio Ullod, UGT, representat per Eusebio Mesa Moreno, Rafael Ferré Ferrate, Mireia Sorribas Magriña, Angels Ruiz Fortea i Antonio Gómez Lorite i CGT, representat per Paco Jiménez Orantes i per altra banda 1'Administració representada perla Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals, Sra. Elena Pérez Fernández, Consorci d'Educació de Barcelona, Sr. Miquel Garcia Gázquez i de I'Area de Qualitat de Vida, lgualtat i Esports, Sr. Jordi Sánchez Masip.

Ens reunim per destinar el descompte salarial deis treballadors i les treballadores que  van exercir el seu dret de vaga el 29 de marc;, per tant acordar conjuntament amb les Seccions Sindicals els projectes als quals es realitza la contribució.


Per part deis representants de les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CGT i deis representants de 1'Ajuntament s'acorda:

1.   La quantitat a distribuir segons les dades de 1'Ajuntament i les trameses pels organismes i entitats de la Corporació Municipal és de 221.690,04€ .

2                                                                    2.           La distribució  acordada és la següent:


Activitat de caracter social de Beques de Menjadors escolars ...... 73.896,68€


Activitat de caracter social d'ajudes que treballen amb pobresa infantil. CENTRES OBERTS INFANCIA ...... 73.896,68€


Activitat  de  caracter  social  d'ajudes  a  persones  amb  discapacitat  canalitzat  pel  Comite Cata la de Representants de persones amb discapacitat COCARMI. ......73.896,68€


3.      S'acorda donar compte als organismes i entitats de la Corporació Municipal del contingut deis programes, mitjanc;ant els mecanismes habituals de comunicació.

S'acorda realitzar un seguiment de la destinació i canalització d'aquests imports envers les entitats que reben els ajuts, així com la posterior comunicació a la part social d'aquest seguiment , i emplacem al mes de setembre una reunió per coneixer exactament el projecte de destinació del COCARMI.


CCOO en defensa de les Escoles Municipals de BarcelonaCCOO vol que el titular de les escoles municipals exerceixi com a tal.

L' Ajuntament de Barcelona , l'alcalde Xavier Trias i Gerard Ardanuy regidor d'educació, sembla  que no volen asumir les seves responsabilitats. Els centres municipals som una realitat que mereix una atenció per part dels nostres responsables.

ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE PLENARI+

El dimarts dia 19 de juny a les 9 hores l'Ajuntament de Barcelona parlarà de nosaltres. Ens cal escoltar i saber que ens poden proposar.
La mesa sindical ( CCOO-UGT) us adjunta aquest comunicat.

Usuaris i professionals hauran de pagar per les decissions de Rigau

CCOO vol denunciar l'increment dels preus de les escoles Bressol , Escoles  de Música i Conservatori Municipal de Música de Barcelona. L' Ajuntament, en nota de premsa, anuncia un increment del 10%.

L' administració municipal vol fer pagar als ciutadans de Barcelona el desmantallament del sistema públic educatiu de la Generalitat.
No en té prou amb reduïr la qualitat dels centres de Bressol i de música de Barcelona. Increment ràtios, increment hores lectives professorat.... Ara vol traslladar les mancances de finançament de la Generalitat als professionals i als usuaris de Barcelona.

L' Educació no és una prioritat per Barcelona. Trias, Ardanuy i Rigau no creuen en l'ensenyament públic. 

Noticia a BTV+