Negociació Annex Conveni IMEB

Des de la mesa de negociació de l'IMEB us informem de com están anant les negociacions de l'Annex de condicions laborals:


TEMARIS PROPERA OFERTA PUBLICA DE SUBALTERN I AUX. ADMINISTRATIU

Us volem informar de l'aprovació dels temaris dels grups E i C2 per la Comissió del Govern Municipal de Barcelona.


23 d'octubre Annex del conveni, docents del CEB

CCOO us informa de la reunió paritària del 23 d'octubre de 2018: Annex del conveni al CEB

6% de bonificació per reducció de jornada per cura de fill o filla de 6 a 12 anys

CCOO vol informar de la millora econòmica per reducció de jornada per cura de fill de 6 a 12 anys


Increments salarials docentsCCOO us informa de quan ens pagaran els increments pactats a l'Estat i a la Generalitat.
Les prestacions per maternitat no tributen

FotoAssessorament per reclamar la devolució de l'IRPF de les prestacions per maternitat


CONVENI: ANNEX DEL CEB ( DOCENTS)

CCOO us informa de l'estat de les negociacions amb l'ajuntament sobre l'annex del CEB

TAULES SALARIALS PAE 2018

Des de CCOO us volem informar de les taules salarials del PAE del 2018


AJUTS PER DISCAPACITATS AMB DEPÈNDENCIA ECONÒMICA


Des de CCOO us volem informar dels nous imports d'ajuts per discapacitats amb depèndencia econòmica del nou conveni.

TAULES SALARIALS PAS 2018


Des de CCOO us volem informar de les taules salarials del PAS del 2018