MODIFICACIONS EN EL SOM

CCOO ACONSEGUEIX ANUL.LAR LA DOBLE ESCALA SALARIAL EN LES CATEGORIES DEL PAS.

Des del passat 21 de desembre de 2012, els nostres companys/es de la Mesa General de
Negociació han estat treballant per aconseguir aturar el Sistema d’Organització Municipal
(SOM). Hem aconseguit  modificar el complement específic dels llocs de treball, per els
treballadors dels corresponents  subgrups de titulació, per tal que les retribucions siguin les
mateixes en import total que les corresponents  a l’antic catàleg de llocs de treball ( recordeu
que els valors són mensuals).

FONS ACCIÓ SOCIAL 2ª part

Els representants de CCOO a la Comissió del Fons d'Acció Social voldríem informar-vos.Tal i com ja vàrem explicar en un comunicat anterior, es torna a obrir una convocatòria del fons d'acció social.

FONS ACCIÓ SOCIAL

Els membres de la comissió de seguiment del Fons d'acció social de CCOO us volem  informar.

 En la  Gaseta del 20 de juny de 2013  es publica  la llista (pag.2984) provisional de sol·licitants admesos i exclosos.