Ampliació de la borsa de subaltern

Des de CCOO us volem informar dels resultats de la prova de català


Selecció de director o directora de centres educatius municipals

CCOO informa de la publicació de les bases i convocatòria.
Catedràtics: l'Ajuntament qüestiona que la sentència pugui ser extensiva.

CCOO va aconseguir una sentència favorable el 20 de juliol de 2017

PAGUES DEL 2012, 2013, 2014

CCOO informa que el 19 de desembre de 2017 hem tingut reunió paritària.

Mesa general de 12 de desembre de 2017

CCOO us vol informar del següent