ordre del dia reunió comité empresa CEB


 

 

CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ DEL COMITÈ D’EMPRESA
DATA: Dimarts 5 de juny de 2012

HORA:  09:30 hores

LLOC: Consorci d’Educació de Barcelona, Pl. Urquinaona, 6, planta 5 (Sala de Juntes)
ORDRE DEL DIA:  1. Noves contractacions.

  1. Empreses contractades.

  1. Informació nou organigrama.

  1. Designació membres del Comitè de Seguretat i Salut.

  1. Despeses de funcionament.

  1. Sistema de control horari.

  1. Torn obert de paraules.
Barcelona, 25 de maig de 2012