Signat el nou acord de borses de treball de l'Ajuntament de Barcelona


Nou acord de borses de l'Ajuntament de Barcelona

Coordinadora de centres docents 21 de desembre de 2016

CCOO us informa de la reunió amb el consorci d'educació de l'ajuntament de Barcelona sobre manteniment i la integració dels centres en una sola xarxa.

 

 

COORDINADORA DE CENTRES DEL 21 DE DESEMBRE DE 2016

El 20 de desembre hem fet reunió paritària de la mesa de seguiment, els temes tractats han estat:

Manteniment:

S'està fent un nou model, es volen fer revisions preventives per baixar la despesa en reparacions. Hi haurà el servei 5x2 que consisteix en un professional que va a cada centre per fer reparacions bàsiques.

Els sindicats demanen el pressupost i com es gasta i que el servei es faci amb personal municipal i no amb empreses externalitzades.

Integració de centres municipals:

En Miquel Garcia, cap de RRHH, comenta que no hi ha cap novetat, que el 2n punt del pla de treball del consorci pel 2017 parla de la integració dels centres municipals. Es vol fer una xarxa única de centres a la ciutat de Barcelona amb les mateixes condicions per a tots els treballadors.

El que estan fent, és un diagnòstic per veure quines són les possibilitats d’actuació, afirma que no es farà res sense el consens de tots els implicats. Al febrer el consorci tindrà un document elaborat.

Es té clar que es vol protegir als treballadors més febles, com ara els interins.

Els sindicats UGT i CCOO recorden que al gener s’ha de negociar l’annex del Consorci al conveni de l’Ajuntament. Miquel ens diu que quan l’Ajuntament els digui que s’obre la mesa de negociació així ho farà. I quedem que a gener parlarem de les borses d’interinatge que s’han d’obrir.

Complement Personal de Subalterns

Errada en algunes nòmines de Subaltern


Retribucions Tècnica d'Educació Infantil 2016

Retribucions TEI de l'Ajuntament de Barcelona

Pla de pensions Ajuntament de Barcelona

Informació del Pla de Pensions de l'Ajuntament de Barcelona

Com reclamar l'IRPF del període de permís de maternitat

CCOO us informa de la possibilitat de reclamar davant de l'agència tributària.

Calendari oferta pública i promoció interna 2016-2018

Des de CCOO us volem informar del calendari de la oferta pública i promoció interna del 2016-2018 de l'Ajuntament de Barcelona.

Coordinadora de centres educatius 22 de Novembre de 2016

CCOO US INFORMA DE LA COORDINADORA DE CENTRES EDUCATIUS DEL 22 DE NOVEMBRE DE 2016.

Nou acord de Borses Ajuntament de Barcelona

Des de CCOO us volem informar del nou acord de borses de l'Ajuntament de Barcelona.


MANIFESTACIÓ 19N.

Per uns pressupostos social. Manifestació 19 N a Barcelona.


Integració dels docents municipals al Departament d'Ensenyament.

CCOO us informa de la reunió amb el CEB

el 10 de novembre de 2016.



Carles Arias, director de Recursos del CEB  ens ha convocat, a CCOO, a una reunió per tal d'informar-nos de la possible integració dels docents municipals al Departament d’Ensenyament.

Ens diu que ja estan treballant amb el Departament, però no ha entrat en cap concreció.

Afirma que la base fundacional del consorci és aconseguir: un servei públic, una gestió, unes condicions de treball i una xarxa de centres única.

La proposta que ens fa és que els docents passin a ser del cos de docents de la Generalitat de Catalunya de caràcter estatal.

Hem plantejat molts dubtes i ens hem emplaçat a continuar parlant, tenint algun document de treball. 

Us continuarem informant i us demanarem la vostra col·laboració per poder decidir i negociar.

Assemblea informativa interins, laborals temporals docents i educadores bressol

Saps que pots reclamar la teva indemnització?

Assemblea informativa interins, laborals temporals PAS

Saps que pots reclamar la teva indemnització?

mesa de seguiment IMEB


Reunió de la mesa de seguiment de l'IMEB


Retribucions Educadora de Bressol

Retribucions Educadora de Bressol Municipal



Interessos de demora de l'1%

Informació sobre els interessos de demora de l'1%


Retorn del 20'77% de la Paga de 2012

CCOO us informa del retorn d'una part de la paga de 2012


Canvi en la consideració del que són dies hàbils

Des de CCOO us volem informar del canvi de normativa sobre els dies hàbils.

Borsa de Subalterns Ajuntament de Barcelona

Incidència Borsa Subalterns de l'Ajuntament de Barcelona  


INDEMNITZACIÓ INTERINS, SUBSTITUTS I LABORALS TEMPORALS.

CCOO exigeix oferta d’ocupació pública i indemnització per finalització de contracte laboral o cessament.

Retribucions PAS 2016



Retribucions PAS de l'Ajuntament de Barcelona



Manifestació pel Treball digne amb drets

Des de CCOO us informem de la manifestació del 6 d'octubre a les 18 hores pel "Treball digne amb drets".


Jornada contra els tractats de lliure comerç TTIP i CETA

15 d’octubre: jornada contra els tractats de lliure comerç TTIP i CETA



Borsa de treball de bressol

     
Actualització de les borses 
de treball d'escola bressol

Reducció als 55 anys, CCOO presenta Contenciós.

CCOO formula Recurs Contenciós Administratiu vers la resolució de 6 de juny de 2016 de la gerent del consorci d'educació de Barcelona i vers la circular 3/2016 de la gerent de l'IMEB