L'AVALUACIÓ DOCENT EN EL RECONEIXEMENT D'ESTADIS

El 24 de febrer hem fet reunió paritària.

CCOO s'oposa a l'avaluació que classifica els centres per nivells.


CCOO PACTA EL COBRAMENT DE L'1%

Els treballadors i treballadores cobraran amb la paga d'abril.Reunió de la Subcomissió de la borsa de Bressol

Nova ampliació de la borsa al juny!


COMISSIONS TÈCNIQUES DE FP

CCOO DE L'AJUNTAMENT PARTICIPA EN EL GRUP DE TREBALL QUE PREPARA LA MESA DE NEGOCIACIÓ DE LA FP A LA GENERALITAT.

 

Borsa de treball bressol

L’IMEB vol tornar a netejar la borsa! 


Demanem convocatòria immediata de la Mesa de Negociació


CCOO exigim l'aplicació de la sentència de l'1% i la convocatòria de la Mesa General.

Comitè de salut laboral de l'IMEB

Constitució del Comitè de Salut Laboral de l'IMEB


NOMENAMENT DE CATEDRÀTICS

CCOO US INFORMA: L'ALCALDESSA HA SIGNAT ELS NOMENAMENTS.
Errors en les nòmines

CCOO hem detectat errors en les nòmines.

 

 

 

RETRIBUCIONS 2016


CCOO INFORMA DE LES NOVES TAULES SALARIALS

 

 Conferència Dones i Homes: feminitzant els sindicats

CCOO celebrarà una conferència de Dones i Homes.

Formació de CCOO

Fundació Paco Puerto, formació de CCOO