TAULES SALARIALS EDUCADORA ESCOLA BRESSOL

Noves taules salarials de les Educadores d'Escola Bressol municipal de l'Ajuntament de Barcelona

Us informem que el 6 de setembre de  2019, la Secció Sindical de CCOO de l'Ajuntament de Barcelona hem assistit a la reunió de la Mesa General per aprovar les noves taules salarials del personal municipla amb efectes de l'1 de juliol de 2019.

Els increments i els endarreriments es pagaran a la nòmina de setembre.

En les taules salarials s'han aplicat l'increment del 0,25%, pendent dels pressupostos Generals de l'Estat (PGE). 

L'increment s'aplica a tots els conceptes de les taules salarials, excepte a les gratificacions i als complements incrementats amb el conveni (complement d'experiència professional i el complement de perillositat) els quals ja portaven inclosos els increments que es feien anuals.