Ampliació de la borsa de subaltern

Des de CCOO us volem informar dels resultats de la prova de català


Selecció de director o directora de centres educatius municipals

CCOO informa de la publicació de les bases i convocatòria.
Catedràtics: l'Ajuntament qüestiona que la sentència pugui ser extensiva.

CCOO va aconseguir una sentència favorable el 20 de juliol de 2017

PAGUES DEL 2012, 2013, 2014

CCOO informa que el 19 de desembre de 2017 hem tingut reunió paritària.

Mesa general de 12 de desembre de 2017

CCOO us vol informar del següent 

Eleccions 21 de desembre de 2017

Des de CCOO us volem informar de com afectaran les eleccions del 21 de desembre als centres docents i al seu personal.


Borsa GRAU Massana

CC.OO us informa de la publicació de les borses de diferents especialitats del GRAU universitari de la Massana.


Eleccions 21 de desembre a l'IMEB

Nota informativa sobre l'activitat escolar per als dies 21 i 22 de desembre.

Ampliació de la Borsa de Subaltern de l'Ajuntament de Barcelona


Convocatòria prova de catalàOferta pública 2017

CCOO i UGT s'han reunit amb CEB i Ajuntament

Oferta Pública Educador/a d'Escola Bressol

S'ha aprovat una àmplia oferta pública d'educadors/es d'escola bressol.

Formació de l'Ajuntament de Barcelona


Pla de formació transversal 2018 de l'Ajuntament de Barcelona.Resultats ofimàtica borsa Auxiliar Administratiu

Des de CCOO us volem informar de la publicació dels resultats català, castellà i ofimàtica.


Llistes del PAS Curs 2017-18

Des de CCOO us volem informar de l'actualització de les borses del PAS del curs 2017-18


Llista definitiva del FAS 2016

LLista definitiva del FAS 2016 de l'Ajuntament de Barcelona


Descompte per les baixes mèdiques

Com calcular el descompte per les baixes mèdiques.

Nomenaments interines Bressol

RRHH de l'IMEB té preparats els nomenaments per signar

Parlem de feina

CCOO organitza xerrades gratuïtes als centres sobre el món del treballResultats primera prova de la Borsa d'Auxiliar Administratiu i Subaltern

Des de CCOO us volem informar dels resultats de la primera prova de l'ampliació de borsa d'Auxiliar Administratiu i Subaltern


Comissió paritària: oferta pública

CCOO us informa de la comissió paritària del 17 d'octubre de 2017

 

Llista provisional del FAS 2016

CCOO us informa de la publicació de la llista provisional del FAS 2016

Reunió amb recursos humans de l'IMEB

Informació sobre les plantilles de les escoles bressol i la borsa de treball d'educadors/es


Catedràtics: el CEB accepta la sentència

CCOO va aconseguir una sentència favorable el 20 de juliol de 2017Hora i lloc borsa subaltern i auxiliar administratiu

Des de CCOO us volem informar del lloc i hora de l'ampliació de la Borsa de subaltern i Auxiliar Administratiu

LLista provisional de la Borsa de Fisioterapeutes


Des de CCOO us volem informar de la llista provisional de la Borsa de Fisioterapeutes 

Catedràtics: sentència que reconeix el nomenament des de l'1 de setembre de 2015

El Gabinet Jurídic de CCOO aconsegueix una sentència favorable. 

 

 

Les bases de la convocatòria de 45 places de catedràtic/a d'ensenyament secundari de l'Ajuntament de Barcelona, aprovades el 22 d'abril de 2015, en el punt 9 afirmaven que el nomenament tindria efectes des del dia 1 de setembre de 2015. Però la resolució del 29 de gener de 2016 va nomenar els funcionaris catedràtics amb efectes de l'1 de gener de 2016.

La sentència declara amb rotunditat que, tal com vam defensar CCOO, els efectes del nomenament de la persona recurrent són a 1 de setembre de 2015, i per tant es condemna a l'Ajuntament de Barcelona a abonar la diferència salarial d'aquests quatre mesos i els interessos legals corresponents.

La sentència també condemna en costes a l'Ajuntament; esperem que hagi entès el missatge i no vulgui intentar un recurs al Suprem que només faria perdre temps i diners a la institució. 

Si us trobeu en una situació semblant, podeu demanar extensió d'efectes, per a que se us apliqui aquesta mateixa sentència. Vigileu que no hagueu desistit prèviament d'un recurs anterior o estigueu pendents de judici pel mateix tema.

Per a qualsevol consulta no dubteu en posar-vos en contacte amb CCOO a l'adreça:

ccoo.consorciajuntament@gmail.com

Ho passarem al nostre gabinet jurídic que us explicarà individualment quin és el procediment a seguir. 

Convocatòria borsa de Fisioterapeuta de l'Ajuntament de Barcelona

CCOO us informa de la convocatòria de la Borsa de Fisioterapeuta de l'Ajuntament  de Barcelona


Llistes definitives d'ampliació d'interinatges convocatòria 7/2017

Convocatòria 7/2017 per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics municipals.

Retribucions PAS 2017


Des de CCOO us volem informar de les noves  retribucions pels PAS de l'Ajuntament de Barcelona


Retribucions TEE i TEI 2017


Des de CCOO us volem informar de les noves  retribucions pels TEE i TEI de l'Ajuntament de BarcelonaRetribucions Educadora Bressol 2017

Retribucions Educadora de Bressol
Municipal


Reunió amb el CEB

L'11 de juliol de 2017 hem tingut reunió de la mesa paritària. CCOO us informa. 

Comissió de borses de bressol

Informació sobre la comissió de borses de bressol


Dilluns, 10 de juliol a la comissió de borses es van tractar els següents temes:

Actualització de la borsa:

Divendres es va publicar la llista actualitzada d'educadors/es de bressol per al curs 2017/18. Aquesta llista està ordenada pels dies treballats com a educadores a l'IMEB. S'ha detectat algun error, us recomanem que reviseu la vostra situació a la llista i si teniu alguna reclamació l'heu de passar per registre de l'IMEB en un full d'incidència (el trobareu al bulevard) adjuntant la vida laboral.

Finalment, a partir de setembre totes les persones que ocupen una vacant estructural tindran nomenament sense data de finalització excepte les persones que l'ocupin per primer any, a les quals a final de curs se'ls hi farà un informe i si és positiu pel proper curs tindran el nou nomenament sense data de finalització.

A partir del curs vinent (la data no és concreta) la borsa estarà gestionada a través d'un programa informàtic. Un cop al mes s'actualitzarà i a la llista apareixeran les persones que estiguin disponibles per treballar (els nomenaments estructurals i les persones que estiguin fent una substitució o un terç/mitja jornada no sortiran)

Sol·licitud de terços/mitges jornades

Al bulevard teniu penjat una instància per demanar terços/mitges  jornades pel proper curs. Ompliu-la i l'envieu a rrhh_bressol@bcn.cat . A les observacions podeu anotar les vostres preferències. 


Informes

Durant aquest curs hi ha hagut dos informes negatius de les 150 persones que s'havien previst avaluar.

Des de CCOO ens alegrem que finalment les borses es puguin gestionar d'una manera més transparent i que finalment avancem cap a l'estabilitat laboral de la plantilla d'educadors/es de bressol, tot i què continuem reclamant l'oferta pública per aquest col·lectiu.
LLista definitiva borsa subaltern i auxiliar administratiu.

CCOO us volem comunicar el següent;

Publicació llista provisional admesos exclosos Interinatges convocatòria 7/2017

CCOO us informa de la publicació de les llistes d'interinatges provisionals d'admesos i exclosos


Assemblea de treballadors del PAS

Us volem enviar un resum de l'Assemblea de treballadors que va realitzar CCOO el dijous, 15 de juny de 2017 

Ampliació d'especialitats docents per part del personal de les borses municipals

CCOO informa de la possiblitat d'ampliar especialitats.


Llista provisional d'auxiliar administratiu

Des de CCOO us volem comunicar que han sortit les llistes provisionals de la borsa d'auxiliar administratiu de l'Ajuntament de Barcelona.

Llista provisional borsa de Subaltern

Des de CCOO us volem comunicar que han sortit les llistes provisionals de la borsa de subaltern
de l'Ajuntament de Barcelona.

Cursos PAS del Consorci d'Educació de Barcelona

Des de CCOO us volem comunicar els cursos que es faran aquest any pel personal PAS dels centres docents.

Com tramitar la prestació de l'atur al CEB

Des de CCOO us volem informar de com tramitar la prestació de l'atur al Consorci d'Educació de Barcelona.


Sol·licitud FAS 2016

Des de ccoo us volem enviar la sol·licitud pel
FAS 2016 de l'Ajuntament de Barcelona


Reducció d'hores complementàries als 55 anys

CCOO us informa de la modificació en la tramitació de la reducció d'hores complementàries.


Comissió de borses de bressol

Canvis en el funcionament de la
borsa de treball de bressol

FAS 2016

CC.OO us informa de que el 31 de maig de 2017 s'han publicat a la Gaseta Municipal les bases del FAS 2016.

Informació PAMEM


Des de CCOO us volem informar de
com va el tema del PAMEM


Reunió amb el Comissionat d'Educació

Informació sobre la reunió mantinguda amb en Miquel Àngel Essomba el 15/5/2017

Informació sobre oposicions de Bressol

Oferta pública d'ocupació per a mestres i tècnics d'educació infantil