La paga del 2012

Com ens tornen la paga del 2012?

 

 

 

Errada nòmina maig

Errada nòmina de maig en dos subgrups

Concurs de direcció i borsa de treball

Dimarts, 21 de juny, vàrem assistir a l’IMEB a la reunió de la Junta de Valoració del concurs de direcció. 


Dels 36 llocs de treball que sortien enguany, van quedar finalment 3 escoles per cobrir, que seran adjudicades per la borsa de treball de directors/res. La majoria de centres continuen projecte, i hi haurà un canvi singular a l’escola bressol El Torrent que gestionarà  -a partir de setembre-  un espai familiar. En aquesta ocasió s’han presentat 4 educadores que optaven a direcció.

Resultats Puntuació (Accés per bulevard)

Assignació Centres (Accés per bulevard)

Borsa de treball
Ja tenim els resultats de l'ampliació de la borsa de treball d’educadora de bressol. De les 1097 persones presentades, 858 van treure una nota de 5 o més i hi ha 239 suspesos . La nota de tall ha estat 7’07 ; com que van passar 258 persones, es va acordar incloure-les al bloc C de la borsa de treball . Es van tenir presents els mèrits per desempatar i ordenar la llista definitiva.


Externalització d'una nova Escola de Música MunicipalL'Ajuntament de Barcelona crea una nova Escola de Música Municipal externalitzadaCarta a la Vicepresidenta del CEB

CCOO com a membre de la mesa sindical junt amb UGT hem demanat una reunió amb la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví.
COMISSIÓ DE SERVEIS ALS CRP

CCOO informa de 2 vacants als CRP de Sants Montjuïc i Nou barris.

 

 

 
Cursos Consorci d'Educació pel PAS

Cursos per al personal PAS del CEB 


DEL 7 A L 17 DE JUNY DE 2016 AMPLIACIÓ D'ESPECIALITATS

CCOO us informa de la possibilitat d'ampliar especialitats per al personal que té dies treballats a la BORSA DE PERSONAL DOCENT PER A CENTRES DE TITULARITAT MUNICIPAL

 

 

 

 

RETALLADA DEL CEB ALS DRETS DELS MÉS GRANS DE 55 ANYS

La gerent del CEB signa una resolució en la que deixa sense efecte el dret de reducció de dues hores lectives.

LES 2 HORES DE MENYS ALS 55 ANYS

CCOO hem demanat a la gerent del CEB que no apliqui aquesta nova retallada.

 

 

 

ESCOLA D'ESTIU DE CCOO


L'escola d'estiu de CCOO té en tràmit el reconeixement dels cursos pel departament d'Ensenyament.

 11 de juny prova per a la borsa d'Educadores de Bressol

Hora i lloc de la prova per a la borsa d'Educadores de Bressol.


Interessos de demora de l'1%

Des de CCOO us volem informar de la reclamació d'interessos de la sentència de l'1%