Borsa docents municipals: actualització d'antiguitat.

CCOO us informa de l'actualització de l'antiguitat en les borses d'interinatge.


Resultat del procés de la borsa d'Educadors/es Bressol de l'Ajuntament de Barcelona


Des de CCOO us volem informar de la publicació del resultat final de l'ampliació de la borsa d'educadors/es Bressol de l'Ajuntament de BarcelonaQuadernet i respostes Oposcions de Subaltern Ajuntament de Barcelona

Des de CCOO us volem informar que ha sortit publicat el quadernet i el full de respostes de la primera prova de Subaltern.

Docents: Increment d'un 0'25% a la nòmina de juliol, previst al Decret llei 3/2019.

CCOO us informa que la nòmina del mes de juliol del personal docent inclourà el 0'25% d'increment previst a l'article 1 del Decret Llei 3/2019, de 22 de gener. 
CEE La Ginesta: CCOO tornem a denunciar el CEB a inspecció de treball

Gràcies a  CCOO comencen les obres a l'Escola Municipal  La Ginesta.

Al.legacions notes de la 3ª prova oposicions mestre/a Ajuntament Barcelona

CCOO us informa del procediment per presentar
al.legacions a les notes de la 3a prova de les oposicions de mestres de l'Ajuntament de Barcelona

Publicació de les notes de la 3a prova de les oposicions de MESTRE/A DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

CCOO us informa de la publicació de les notes de la tercera prova de les oposicions de Mestre/a a l'Ajuntament de Barcelona.

Comissions de servei als CRP 2019-2020

CCOO us informa de la resolució de la convocatòria per cobrir vacants als CRP en comissió de serveis.

 

Quadernet i solucionari primera i segona prova Auxiliar Administratiu 2019

Des de CCOO us volem informar de la publicació del quadernet i solucionari de la primera i segona prova de la Oposció d'Auxiliar Administratiu de 2019


Previsió de la publicació de les notes de la 3a prova de les oposicions de MESTRE/A DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

CCOO us informa de les possibles dates de la publicació de les notes de la tercera prova (exercici pràctic i prova de temari)

DATA, HORA I LLOC OPOSICIONS PERSONAL SUBALTERN

Des de CCOO us volem informar de la data, hora i lloc de la prova de coneixement de la oposcició del personal subaltern de l'Ajuntament de Barcelona.