Educadores de Bressol. Retribucions


El nostre sou per sota del salari de fa tres anys

2008
2009
2010 (1)
2010 (2)
2011
Sou anual
26.659,77
27.192,96
28.645,54
27.771,49
27.164,01
Trienni
34,92
35,62
35,73
34,77
34,77
Diferència

+533,19
+1452,58
-874,05
-607,48
(1) projecció del sou anual amb les retribucions fins el mes de juny
(2) projecció del sou anual a partir de juny
Finalitzem aquest any amb  l’ incompliment del conveni actual. Recordeu  que tenim pendent la revisió del     IPC de l’any anterior , a més a més del pagament del segon tram del complement de docència (27,10e. x15pagues: 406,50e.),  a tot això cal afegir-hi la revisió del IPC. Com podreu comprovar en el quadre inferior aquest any cobrarem   menys que el 2009 i l’ IPC no para de pujar des de llavors.

Informacions Mesa Sindical IMEBEls sindicats hem fet un requeriment de mediació al CEMICAL perquè entenem que l’IMEB vulnera el conveni en l’aplicació del calendari escolar. L’autoritat educativa i el Consell Escolar van dictar 5 dies de lliure disposició per aquest curs, i l’IMEB va aplicar 3 dies per les escoles bressol. A data de avui sabem que l’IMEB a rebutjat presentar-se a l’acte de conciliació al·legant defectes de forma.

Nòmines de Desembre

Després de moltes incertesses. La Direcció d'Organització i RR.HH del Consorci ens ha comunicat el següent:

El personal del Consorci  que prové de l' Ajuntament de Barcelona: Laborals o funcionaris, cobrarà la nòmina el dia 22 . En aquesta nòmina s'inclourà també la totalitat de la paga extraordinària.
El personal del Consorci contractat pel propi Consorci. En la mateixa línea que els funcionaris de la Generalitat cobrarà la nòmina el dia 22 i la paga extraordinària el dia 28. Aquesta paga no serà integra i el 20 % líquid s'abonarà més endavant.
El personal del Consorci que prové de la Generalitat de Catalunya. S'aplicaran els acords de Govern per a tota la funció pública de Catalunya.

Oposicions docents. Ajuntament de Barcelona
Ahir  es va convocar la primera reunió de tribunal del  procés d’oposicions  de l’ Ajuntament de Barcelona. En aquesta reunió del tribunal general es va acordar publicar la llista d’admesos i exclosos  al procés, la composició dels  tribunals i el calendari aproximat de realització de les proves.
CCOO us volem adjuntar la connexió  amb el Consorci per a tot el seguiment:

Recordeu que s’han convocat  34 places de Professor d’Ensenyament Secundari i 29 places de Mestre.

Mesa Seguiment Consorci d' Educació

El passat dijous dia 15 el Consorci va convocar la mesa de seguiment del Conveni i annex. Com ja sabeu CCOO no va denunciar el vigent acord de condicions laborals i per tant queda prorrogat i en plena vigència.

Bressol protesta a l'audiència pública

Prop d’un centenar de treballadors i treballadores de les escoles bressol de l’Ajuntament han participat a l’audiència pública informativa sobre pressupostos i ordenances fiscals de l’any 2012 .
En el torn de paraules, Joan Medina, treballador d’una escola i delegat de CC.OO a l’Institut
d’Educació, ha manifestat i plantejat tres qüestions:

Mobilització dia 14. Ajuntament de Barcelona

CCOO d’ educació hem decidit sumar-nos a la convocatòria de mobilització d’aquest dimecres dia 14 a les 17,30 hores a la Plaça Sant Jaume. Aquesta convocatòria feta per la Junta de Personal del Consorci d’ Educació i totes les organitzacions sindicals presents a la mesa de negociació de la Mesa general de la Funció Pública ( CCOO,UGT,IAC), vol manifestar el rebuig  a les mesures presentades pel Govern de Catalunya relatives a la funció pública.

Mesa General de la Funció Pública (30-N): mesures presentades pel Govern

Escoles 0-3: Escoles Rebuig al canvi de model d’escoles bressol a Barcelona

L’anunci fet pel regidor d’Educació de Barcelona, de paralitzar la creació de noves escoles bressol i obrir la via a la concertació de centres privats per ampliar l’oferta educativa a la ciutat, representa un pas enrere. Des de CCOO rebutgem el canvi de model proposat i exigim consulta, negociació i participació.

La nova ordenació del sistema educatiu: ESO, FP, PQPI

La nova ordenació del sistema educatiu: ESO, FP, PQPI
Una publicació de CCOO Ensenyament 


INFORMACIÓ PASDavant la proposta de mesures (retallades de drets històrics) presentades per l’Administració a la Mesa General de Negociació dels treballadors de la Generalitat de Catalunya.

Permisos i llicencies de l'IMEB

Recull de CCOO a l' IMEB amb els principals permisos i llicències que tenim en l'acord de condicions laborals, revisat amb les retallades de 2013 del govern Rajoy.

DESAFORTUNADES DECLARACIONS DEL NOU REGIDOR D’UNIÓ


model d’escoles bressol de BarcelonaLa Junta de Personal de l’Ajuntament de Barcelona, davant les diverses declaracions a la prensa del Sr. Gerard Ardanuy, regidor d’Educació i president de l’Institut  Municipal d’Educació, parlant del   model d’escoles bressol de Barcelona, volem manifestar:

COMUNICAT MESA IMEB

A TOTES I TOTS  ELS PROFESIONALS DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
Companyes, companys:
Després de les desafortunades declaracions de premsa dels nous respresentants de l’Ajuntament, el  passat  dia 28, els responsables d’UGT i CC.OO de l’IMEB van tenir una entrevista amb el Sr. Ardanuy i el Sr. Medeiros, regidor d’Educació i Gerent de l’IMEB respectivament .

ordre del dia reunió comité empresa CEB


 

 

CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ DEL COMITÈ D’EMPRESA
DATA: Dimarts 5 de juny de 2012

HORA:  09:30 hores

LLOC: Consorci d’Educació de Barcelona, Pl. Urquinaona, 6, planta 5 (Sala de Juntes)
ORDRE DEL DIA:  1. Noves contractacions.

  1. Empreses contractades.

  1. Informació nou organigrama.

  1. Designació membres del Comitè de Seguretat i Salut.

  1. Despeses de funcionament.

  1. Sistema de control horari.

  1. Torn obert de paraules.
Barcelona, 25 de maig de 2012

 

 

 

PREC UxB

AL CONSELL PLENARI MUNICIPAL

JORDI PORTABELLA I CALVETE, en la seva qualitat de Regidor President
del Grup Municipal d’Unitat per Barcelona (ERC+DCat+RCat) a
l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i representació,
manifesta:

Atès el conflicte existent entre la comunitat educativa municipal i la
Regidoria d’Educació i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona,
concretat fa pocs dies en la petició de dimissió del Regidor
d’Educació i Universitats formulada per 83 centres educatius
municipals.

D’acord amb el que estableixen els articles 64.1 i 98 del Reglament
Orgànic Municipal, es formula la següent

PREC PER RESPOSTA ORAL AL CONSELL PLENARI MUNICIPAL
PER PART DE L’EXCEL·LENTÍSSIM SR. ALCALDE DE BARCELONA

Que s’estableixi un espai de mediació entre la comunitat educativa i la
Regidoria d’Educació i Universitats per tal de definir actuacions i polítiques
pròpies per el bon funcionament de la política educativa de la ciutat.

JORDI PORTABELLA I CALVETE

Barcelona, 22 d’octubre de 2012

Prec ICV-EUiA

Grup Municipal
Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa

AL CONSELL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

PER A RESPOSTA DE L’EXCM. SR. ALCALDE

Ricard Gomà i Carmona, regidor-president del Grup Municipal d’ICV-EUiA, actuant en
el seu nom i representació exposa,

Que segons allò establert als articles 64.1 i 98 del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament de Barcelona, així com l’acord de la Junta de Portaveus del 29 de gener
de 2008 formula el següent

PREC

Que el govern municipal atengui la petició formal de dimissió del regidor d’Educació i
Universitats que han realitzat l’àmplia majoria de centres educatius municipals (escoles
bressol, escoles infantils i de primària, instituts de secundària i FP, ensenyaments
artístics, educació especial i educació d’adults) i, per tant, que l’Alcalde procedeixi al
cessament del Sr. Gerard Ardanuy en les seves funcions de regidor d’Educació i
Universitats.

Barcelona, 22 d’octubre de 2012

Ricard Gomà i Carmona

Benvolguts companys/es,

Tal i com vam quedar a l' última coordinadora d' escoles UGT i CCOO

hem presentat conjuntament a Registre el recurs de reposició contra la

retallada del 5%, la qual no s' aplica a cap funcionari municipal tret dels

docents, iniciant així un procés administratiu.

Us anirem informant.

Salutacions cordials,Xavier Agudo
Responsable Educació
CCOO IMEB CEB

Albert Durán
Secretari General
UGT IMEB CEB