REUNIÓ AMB EL PRIMER TINENT D'ALCALDE

El primer tinent d'alcalde Gerardo Pisarello va rebre els secretaris generals de diverses seccions sindicals de CCOO de l'Ajuntament de Barcelona.

Publicació de les borses d'interinatges del PAS

Borses del personal PAS del Curs 2015-16 (Subalterns, TEI, TEE)


Borsa de treball bressol IMEB

CCOO informa de la reunió de la Comissió de Borsa de Treball IMEB


Borses CEB per a interinatges de docents

S'HAN PUBLICAT LES LLISTES DE DOCENTS PER A INTERINATGES AMB ELS DIES TREBALLATS A 31 DE MAIG DE 2015.

  

Segona Carta Oberta de CCOO

Segona Carta Oberta de CCOO a la nova corporació Municipal

Paga dels 44 dies del 2012

CCOO us recorda que la Generalitat i el CEB van rectificar sobre el pagament dels 44 dies de la paga del 2012ELS CENTRES DOCENTS I LA CALOR


CCOO treballa pel confort tèrmic en el lloc de treball.

Carta Oberta de CCOO

Carta Oberta de CCOO a la nova corporació MunicipalCATEDRÀTICS

CCOO US INFORMA JA HA SORTIT LA LLISTA D'ADMESOS I EXCLOSOS