Docents: Increment d'un 0'25% a la nòmina de juliol, previst al Decret llei 3/2019.

CCOO us informa que la nòmina del mes de juliol del personal docent inclourà el 0'25% d'increment previst a l'article 1 del Decret Llei 3/2019, de 22 de gener. 
Amb efectes d'1 de juliol de 2019, les retribucions vigents a 31 de desembre de 2018 s'incrementen, en funció del producte interior brut (PIB) a preus constants de 2018, en els percentatges següents: 

  •         Increment del 0,25%: PIB igual o superior a 2,5%. DECRET LLEI 3/2019 de 22 de gener