INICI DE LA NEGOCIACIÓ DE LA CARRERA PROFESSIONAL


CCOO INFORMA SOBRE LA PROPOSTA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA DE CARRERA PROFESSIONAL
El passat 30 de gener, l'ajuntament de Barcelona, ens va presentar l'esborrany de la seva proposta de carrera Professional, (horitzontal i vertical), així com l'avaluació de l'acompliment com element essencial de la carrera horitzontal i ens emplaça en el inici de les converses i negociació a partir d'aquest mes de febrer.

Fent una visió ràpida i generalista sobre els esborranys, des de CCOO volem deixar ben clar a l'Ajuntament, i informar als treballadors i les treballadores, que no consentirem que ens vulguin imposar i menys aplicar, una carrera horitzontal basada en decrets d'alcaldia, discriminació, competitivitat, d'accés minoritari i dependent dels informes de caps i/o gerents.


Des de CCOO lluitarem per una carrera universal, basada en la confiança, la voluntarietat per una carrera universal i que tingui com eix principal la formació. Que a través de la negociació col·lectiva es marquin els diners, les necessitats i l'organització de la formació. Trobem que es molt important que s'incorpori als companys i les companyes de Guàrdia Urbana i SPEIS, no volem que es deixi a part a aquests col·lectius.

La carrera horitzontal, és, molt important. Segons l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic està vinculada a la percepció de les retribucions complementàries, no deixem que ens la imposin amb els seus criteris, ens hem de preparar per defensar el que portem tants anys reclamant.

Us continuarem informant.